Xingxing Zang Laboratory

    HOME     PEOPLE     RESEARCH     PUBLICATIONS     CAREER OPPORTUNITIES     GALLERY     NEWS     

Image People

   Current People in the Lab

Principal Investigator:

  Xingxing Zang    
 

Junior Faculty, Fellows, Students:

  Mali Barbi Phillip Galbo Ethan Li
  Anne Madsen Christopher Nishimura Marc C. Pulanco
  Xiaoxin Ren Alex Sica Hao Wang
  Yao Wei    
 

Lab Alumni and Their Current Positions:

  Chayim Z. Goldberg Nai Robert Li Sang C. Lee
  Nousheen Zaidi Lucas Cusumano Samarpit Rai
  Jun Sik Lee Kimberly A Hofmeyer Adina Sperling
  Yael M Abadi Ruihua Zhao Kaya Ghosh
  Anjana Ray Lisa Scandiuzzi Qi Lin
  Hyungjun Jeon Amer Assal William Mitchell
  Xiaoshen Dong Qizhe Sun Yvaguencia Michel
  Xudong Tang Yao Liu Ayobami Akenroye
  Kim Ohaegbulam Jordan Chinai Linna Suo
  Murali Janakiram Shan Wang Scott Moerdler
  Xiaoyu Zhang Yingzhen Su Shuyu Huang
  Peng Xing Damini Chand Gurbakhash Kaur
  Lei Shi Peter John Liqiang Zhu
  Mou Peng Elodie Picarda  
 

Xingxing Zang is solely responsible for the content of this site. Comments, concerns and questions regarding it should be addressed to him.


Click here to log in